Politechnika Opolska  |   Wydział Budownictwa
Start
Działalność
Laboratorium
Seminarium
Studenci
Pracownicy
Kontakt
Współpraca
Leonardo da Vinci
KIB o/PAN w Katowicach
Przyrodnicy Śląscy
Ochrona zabytków
Start arrow Działalność katedry arrow Ważniejsze publikacje arrow Monografie

Mechanika Materiałów

    Mechanika Materiałów Mechanika Materiałów

    STRESZCZENIE

       Mechanika ośrodka ciągłego (MOC) jest działem teoretycznej fizyki zajmującym się makroskopowym opisem ruchu ciał stałych, cieczy i gazów z jednolitego fenomenologicznego punktu widzenia. Wprowadza się w niej pojęcie kontinuum materialnego, na którym określone są funkcje, opisujące wewnętrzny stan ośrodka, ruch i wzajemne oddziaływanie ośrodka z otoczeniem.
       W mechanice ośrodka ciągłego zaczyna się szeroko stosować metody i wyniki uzyskane w termodynamice ośrodka ciągłego. Takie podejście zasadniczo rozszerza zakres możliwości dyscypliny, pozwalając współcześnie na opis złożonych oddziaływań w ośrodku.
       Przedstawione w opracowaniu ujęcia rachunku tensorowego i mechaniki ośrodka ciągłego przedstawiałem w 1982 i 1983 roku na wykładach prowadzonych dla słuchaczy studium podyplomowego z Mechaniki Konstrukcji na Wydziałe Budownictwa ówczesnej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu.