Politechnika Opolska  |   Wydział Budownictwa
Start
Działalność
Laboratorium
Seminarium
Studenci
Pracownicy
Kontakt
Współpraca
Leonardo da Vinci
KIB o/PAN w Katowicach
Przyrodnicy Śląscy
Ochrona zabytków
Start arrow Działalność katedry arrow Ważniejsze publikacje arrow Skrypty

Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki budowli

  Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki budowli Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki budowli

  SPIS TREŚCI

  Wprowadzenie

  Elementy teorii pomiaru

  Ćwiczenie 1
  Pomiar współczynnika przewodności cieplnej

  Ćwiczenie 2
  Pomiar wilgotności powietrza psychrometrem Assmanna


  Ćwiczenie 3
  Badanie sorpcji materiałów budowlanych

  Ćwiczenie 4
  Wyznaczanie napięcia powierzchniowego cieczy

  Ćwiczenie 5
  Szacowanie współczynnika paroprzepuszczalności materiałów porowatych

  Ćwiczenie 6
  Szacowanie współczynnika filtracji cieczy przy stałym ciśnieniu hydrostatycznym

  Ćwiczenie 7
  Wyznaczanie współczynnika filtracji cieczy przy zmiennym ciśnieniu hydrostatycznym

  Ćwiczenie 8
  Pomiar promieniowania słonecznego

  Ćwiczenie 9
  Pomiar poziomu dźwięku

  Ćwiczenie 10
  Szacowanie emisji dwutlenku węgla do atmosfery

  Literatura