Politechnika Opolska  |   Wydział Budownictwa
Start
Działalność
Laboratorium
Seminarium
Studenci
Pracownicy
Kontakt
Współpraca
Leonardo da Vinci
KIB o/PAN w Katowicach
Przyrodnicy Śląscy
Ochrona zabytków
Start arrow Działalność katedry arrow Ważniejsze publikacje arrow Monografie

Elementy termomechaniki

    Elementy termomechaniki Elementy termomechaniki

    STRESZCZENIE

       Praca składa się z trzech odrębnych części obejmujących kolejno mechanikę ośrodka ciągłego, a następnie termomechanikę ośrodka jedno- i wieloskładnikowego. W pierwszej części podano podstawowy zbiór pojęć potrzebnych do opisu klasycznych zadań mechaniki ciała odkształcalnego, a wśród nich tensory naprężeń s i odkształceń e oraz prędkości odkształceń d. Na tej podstawie zbudowano najpierw energetykę procesów mechanicznych których uogólnienia prowadzą do sformułowania zasad termodynamiki. Z kolei analiza bilansów energii i entropii prowadzi do tzw. nierówności rezydualnej, która narzuca podstawowe ograniczenia dla procesu termodynamicznego. W zakresie zastosowań tej teorii przedstawiono opisy dystorsji, deformacji plastycznych oraz narastania mikrouszkodzeń w ciele. Kolejny rozdział zawiera podstawy termomechaniki ośrodków wieloskładnikowych. Wprowadzono w nim parcjalne i globalne bilansy masy, pędu, energii i entropii. Punktem wyjściowym tych opisów jest teoria mieszanin, która w szczególności opisuje ośrodek z wyróżnionym składnikiem. Teoria takiego ośrodka posłużyła do opisów przepływów konwekcyjnych i dyfuzyjnych w ciałach kapilarno-porowatych. Wiele uwagi poświęcono też procesom przemian fazowych towarzyszących procesom technologicznym. Praca przeznaczona jest dla studentów inżynierii zainteresowanych opisami złożonych procesów technologicznych w trakcie wytwarzania. Z drugiej strony może służyć też do budowania modeli trwałości materiałów i konstrukcji.