Politechnika Opolska  |   Wydział Budownictwa
Start
Działalność
Laboratorium
Seminarium
Studenci
Pracownicy
Kontakt
Współpraca
Leonardo da Vinci
KIB o/PAN w Katowicach
Przyrodnicy Śląscy
Ochrona zabytków
Start arrow Działalność katedry arrow Ważniejsze publikacje arrow Monografie

Kompozyty warstwowe z tworzyw odpadowych

    Kompozyty warstwowe z tworzyw odpadowych Kompozyty warstwowe z tworzyw odpadowych

    STRESZCZENIE

       Narastające lawinowo odpady tworzyw sztucznych uświadomiły społeczeństwu wysoko rowiniętych krajów potrzebę ich zagospodarowania i utylizacji. Jedną z nowszych odpowiedzi na te potrzeby współczesności są nowoczesne materiały konstrukcyjne uzyskane z odpadowych tworzyw jako kompozyty zbrojone.
       W pracy odano ogół problemów badawczych wynikających z utylizacji plastyków. W pierwszej kolejności są to opisy procesów utylizacji i przetwórstwa tworzyw odpadowych. Wyłaniają się tu nowe i ważne powiązania procesów przetwórstwa z ujęciami termomechanicznymi a w tym z bilansami masy i energii.
       Praca powstała w Katedrze Fizyki Materiałów Politechniki Opolskiej jako wynik badań nad reologiją kompozytów z tworzyw odpadowych.