Politechnika Opolska  |   Wydział Budownictwa
Start
Działalność
Laboratorium
Seminarium
Studenci
Pracownicy
Kontakt
Współpraca
Leonardo da Vinci
KIB o/PAN w Katowicach
Przyrodnicy Śląscy
Ochrona zabytków
Start arrow Działalność katedry arrow Ważniejsze publikacje arrow Monografie

Popowodziowe zawilgocenie budowli

    Popowodziowe zawilgocenie budowli Popowodziowe zawilgocenie budowli

    STRESZCZENIE

       Komisja Inżynierii Budowlanej O/PAN zorganizowała w Politechnice Opolskiej konferencje naukową; pt. "Zniszczenia popowodziowe budowli" w październiku 1998 roku, na której przedstawiono stan badań; z zakresu fizyki powodziowych zniszczeń budowli. Podstawowe wyniki badań prezentowane na tym spotkaniu zawarte są w niniejszym opracowaniu.
       Przedstawione w nim prace odnoszące się do własności wilgoci, szczególnie w cienkich filmach pokrywających sieć kapilar. Na podstawie tych informacji zbudowano makroskopowe modele opisujące złożony przepływ ciepła i wilgoci w sieci kapilar. W dalszej kolejności z rozważań energetycznych określono zarówno kinetykę wysychania ścian jak i przemiany wody w lód oraz kondensacje kapilarną. Opracowanie kończą prace określające wpływ ekstremalnych zawilgoceń typowych dla powodzi na stany naprężeń i trwałośc porażonych przez powóź budowli. Zaprezentowano głównie teoretyczne wyniki badań nad wysychaniem zawilgoconych ścian, gdyż w niedoinwestowanych uczelniach trudno przeprowadzić pełniejsze badania eksperymentalne z zakresu fizyki budowli.
       Przedłożona praca jest w znacznej mierze resultatem badań zespołu autorskiego, który podjął trud opracowania tej tematyki. Należy jednak podkreślić również wysiłki pozostałych pracowników Katedry Fizyki Materiałów Politechniki Opolskiej, a w tym mgr. inż. S.Witczaka, który dokonywał pomiarów kinetyki wysychania ceramiki i betonu w 1997 roku oraz mgr. inż. A.Grutza, który zajmował się problematyką przemiany wody w lód w materiałach budowlanych. Wyniki tych pomiarów pozwoliły skonfrontować rezultaty teoretyczne z eksperymentem.