Politechnika Opolska  |   Wydział Budownictwa
Start
Działalność
Laboratorium
Seminarium
Studenci
Pracownicy
Kontakt
Współpraca
Leonardo da Vinci
KIB o/PAN w Katowicach
Przyrodnicy Śląscy
Ochrona zabytków
Start arrow Działalność katedry arrow Ważniejsze publikacje arrow Monografie

Problemy zawilgocenia przegród budowlanych

    Problemy zawilgocenia przegród budowlanych Problemy zawilgocenia przegród budowlanych

    STRESZCZENIE

       Jedną z głównych przyczyn powodujących obniżenie wartości użytkowych i trwałości przegród budowlanych jest zawilgocenie materiałów, z których przegrody te zostały wykonane. Wilgoć zawarta w materiale wywołuje jego biologiczną i chemiczną korozję, mechaniczną destrukcję oraz zmniejsza opór cieplny, a w konsekwencji powoduje wiele szkód mogących spowodować duże straty gospodarcze.
       Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie problemów związanych z zawilgoceniem przegród budowlanych oraz zaprezentowanie modelu matematycznego, którycharakteryzując się względną prostotą pozwala w miarę dokładnie przeanalizować i ocenić rozmiary kondensacji pary wodnej zachodzącej w przegrodach budowlanych.