Politechnika Opolska  |   Wydział Budownictwa
Start
Działalność
Laboratorium
Seminarium
Studenci
Pracownicy
Kontakt
Współpraca
Leonardo da Vinci
KIB o/PAN w Katowicach
Przyrodnicy Śląscy
Ochrona zabytków
Start arrow Działalność katedry arrow Ważniejsze publikacje arrow Monografie

Przepływy wilgoci w materiałach budowlanych

    Przepływy wilgoci w materiałach budowlanych Przepływy wilgoci w materiałach budowlanych

    STRESZCZENIE

        Materiały budowlane takie jak beton, ceramika, kamień i gips charakteryzują się rozwiniętą powierzchnią wewnętrzną. Udział zjawisk powierzchniowych w procesach transportu w tych materiałach jest decydujący. To zjawiska powierzchniowe decydują nie tylko w migracji wilgoci w sieci kapilar, ale też o zjawiskach skurczu, pęcznienia, pełzania i trwałości materiałów kapilarno-porowatych. Złożoność tych oddziaływań decyduje o termomechanicznym modelu procesów transportu ciepła i masy w typowych materiałach budowlanych. Proste opisy transportu wzorowane Haupla i Stoppa pozwalają oceniać stan zawilgocenia ścian. Ważnym zagadnieniem jest ocena współczynników kinetycznych w przepływach termodyfuzyjnych. Formułujemy tu zadanie odwrotne dla przepływów dyfuzyjnych, dyfuzyjno-konwekcyjnych oraz dla przepływów mieszanin z sorpcją składnika. Z rozwiązania prostych zadań odwrotnych otrzymujemy oszacowania współczynników termodyfuzji w procesie równoczesnego transportu wilgoci i ciepła w sieci kapilar. W kolejnych rozdziałach analizuje się zadania odwrotne dla przepływów dyfuzyjno-konwekcyjnych, przepływów z sorpcją składnika oraz przepływach w układzie warstw. W ostatnim rozdziale przedstawiono procedurę postępowania przy wyznaczaniu współczynników dyfuzji objętosciowej i powierzchniowej zachodzącej w gipsie i betonie. Podana tam procedura pozwala na podstawie wyników pomiarów wyznaczać zarówno współczynnik dyfuzji objętościowej, jak i powierzchniowej w materiałach budowlanych.