Politechnika Opolska  |   Wydział Budownictwa
Start
Działalność
Laboratorium
Seminarium
Studenci
Pracownicy
Kontakt
Współpraca
Leonardo da Vinci
KIB o/PAN w Katowicach
Przyrodnicy Śląscy
Ochrona zabytków
Start arrow Działalność katedry arrow Ważniejsze publikacje arrow Monografie

Trwałość zabytków

    Trwałość zabytków Trwałość zabytków

    STRESZCZENIE

       W pracy omawia się problemy fizyki budowli zabytkowych. Analizuje się wpływ ruchu wilgoci i jej przemian, radiacji słonecznej i temperatury na trwałość zabytków. Rozdział I poświęcono omówieniu zasad konserwacji zabytków. Analizuje się tu uwarunkowania historyczne i kulturowe ochrony zabytków. Rozdział II zawiera omówienie ruchu cienkich filmów cieczy po powłokach zabytku oraz wnikania wilgoci do wnętrza ściany. Kolejny rozdział III dotyczy problemów osuszania mocno zawilgoconych zabytków. Problemem przemiany wody w lód w sieci kapilar poświęcony jest rozdział IV oraz V w którym omawia się warstwowy mechanizm zniszczeń tynków na zabytku. Natomiast wpływ mediów agresywnych tzw. kwaśnych deszczów jest przedmiotem kolejnego rozdziału VI. Następnie analizuje się zjawiska fotochemiczne prowadzące do spadku napięcia powierzchniowego na wyprawie. Problemy wprowadzania środków konserwujących w przypowierzchniowe warstwy tynku jest przedmiotem kolejnych rozważań w rozdziale VII. Pracę zamyka opis procesów fizycznych towarzyszących konserwacji zabytkowych powierzchni.