Politechnika Opolska  |   Wydział Budownictwa
Start
Działalność
Laboratorium
Seminarium
Studenci
Pracownicy
Kontakt
Współpraca
Leonardo da Vinci
KIB o/PAN w Katowicach
Przyrodnicy Śląscy
Ochrona zabytków
Start arrow Laboratorium arrow Badania cech mechanicznych


    Badania cech mechanicznych

    Stanowisko do badań cech mechanicznych stanowi prasa hydrauliczna ToniTechnik oraz komplet tensometrów. Urządzenie to służy do prowadzenia badań programowanych w zakresie:
    arrow wytrzymałości na ściskanie w zakresie obciążeń do 3000 kN,
    arrow wytrzymałości na zginanie i ściskanie w zakresie obciążeń do 20 kN,
    arrow granicy plastyczności,
    arrow Modułu Younga,
    arrow parametrów określających cechy materiałów kruchych.

Maszyna Tonitechnik

   Maksymalny nacisk prasy 3000 kN daje możliwość prowadzenia badań na próbkach z betonów wysokiej wytrzymałości o wymiarach standartowych 150x150x150 mm . Maksymalna odległość płyt prasy umożliwia prowadzenie testów na próbkach o wysokości 300 mm, a więc oznaczanie tzw. wytrzymałości słupowej oraz wpływa na zwiększenie dokładności pomiarów modułu Younga przez wydłużenie bazy pomiarowej tensometrów.

Rama 3000 kN Rama do zginania