Politechnika Opolska  |   Wydział Budownictwa
Start
Działalność
Laboratorium
Seminarium
Studenci
Pracownicy
Kontakt
Współpraca
Leonardo da Vinci
KIB o/PAN w Katowicach
Przyrodnicy Śląscy
Ochrona zabytków
Start arrow Studenci

Egzamin z Wytrzymałości Materiałów
   Zakres materiału wymaganego na egzaminie w sesji zimowej roku akademickiego 2005/2006

   Zagadnienia części teoretycznej:

   1. Wektor naprężeń - definicja i własności

   2. Tensor naprężeń - związek z wektorem naprężeń

   3. Wektor przemieszczeń, tensor odkształceń

   4. Równania materiałowe dla ciał: sprężystych, plastycznych i reologicznych, (relacje σij~ εij oraz εijij)

   5. Równania równowagi wewnętrznej, równania geometryczne, równania fizyczne i warunki brzegowe

   6. Proste rozciąganie (równanie geometryczne, fizyczne, równowagi wewnętrznej)

   7. Ścinanie (równanie geometryczne, fizyczne, równowagi wewnętrznej)

   8. Skręcanie przekrojów kołowych (równanie geometryczne, fizyczne, równowagi wewnętrznej, siły przekrojowe, biegunowy moment bezwładności)

   9. Zginanie (równanie geometryczne, fizyczne, równowagi wewnętrznej, siły przekrojowe, relacja moment zginający - krzywizna)

   10. Rozkład naprężeń i odkształceń w przekroju skręcanym i zginanym

   11. Równania osi ugiętej pręta

   12. Całka Mohra - wyznaczanie przemieszczeń w zadaniach sprężystych i lepkosprężystych


   Zagadnienia części pisemnej:

   1. Siły wewnętrzne w ramie statyczne wyznaczalnej

   2. Charakterystyki geometryczne figur płaskich

   3. Dla zadanych przemieszczeń ciała sprężystego należy wyznaczyć składowe tensora odkształcenia i tensora naprężenia. Wyznaczanie odkształceń i naprężeń głównych

   4. Zaprojektować przekrój pręta ściskanego (rozciąganego) statycznie jednokrotnie niewyznaczalnego

   5. Zaprojektować przekrój pręta skręcanego statycznie wyznaczalnego

   6. Wyznaczyć ugięcie i obroty belki statycznie wyznaczalnej. Wyznaczyć siły wewnętrzne w belce statycznie niewyznaczalnej posiłkując się równaniem różniczkowym osi ugiętej

   7. Całka Mohra - wyznaczanie przemieszczeń i sił w układach jednokrotnie statycznie niewyznaczalnych

   8. Wyznaczyć siły osiowe w cięgnach układu ramowego statycznie niewyznaczalnego posiłkując się warunkiem nierozdzielności węzłów układu. Układ poddany może być wpływom mechanicznym lub termicznym lub może mieć błędy montażowe

   9. Zaprojektować przekrój belki ze względu na dopuszczalne ugięcia ymax < ydop