English version Wersja polska
Home
Department activity
Laboratory
Seminar
Students
Personel
Contact us
Cooperation
Leonardo da Vinci
CIC o/PAN in Katowice
Session "Theodor Kałuża"
Monuments protection
This site created 31.01.2001
Home arrow Cooperation
  • T.U. Wien, Institut for Building Materials and Building
   AUSTRIA
   Agreement since 1996r.

   Subjects:
   Thermodynamics processes basics for analysis of degradations in concrete by stress corrosion. Termomechanical description of corrosion processes. Experimantal works in suggested model.

   Joint research project:
   Influention of stresses and corrosion on the durability of concrete   T.U. Dresden, Institut for Building Physics
   NIEMCY
   Okres trwania umowy od 1996r.

   Tematyka:
   Matematyczno-fizyczne modelowanie transportu wilgoci w kapilarno-porowatych materiałach budowlanych wraz z eksperymentalną kontrolą teoretycznych wyników

   Liczba wspólnych publikacji:  3

   Tytuły wspólnych projektów badawczych:
   Ochrona przed wilgocią w zewnętrznych ścianach budowli zabytkowych   T.U. Brno, Faculty of Civil Engineering
   CZECH REPUBLIC
   Okres trwania umowy od 1996r.

   Tematyka:
   Nieliniowa mechanika konstrukcji poddanych wpływom obciążeń i wpływów niemechanicznych takich jak przepływ ciepła, skurcz, pęcznienie materiałów. Analizowana też będzie problematyka zniszczeń kruchych i trwałość konstrukcji

   Tytuły wspólnych projektów badawczych:
   Nieliniowa mechanika konstrukcji   Uniwersytet Lwowski, Centrum Modelowania Matematycznego
   UKRAINA
   Okres trwania umowy od 1996r.

   Tematyka:
   Analiza sprzężonych przepływów cieplno-dyfuzyjnych w ciałach z uwzględnieniem wpływów mechanicznych i pamięci materiału. Rozważania opierać się będą na układzie równań bilansowych, determinujących wzajemne oddziaływanie pól cieplnych, dyfuzyjnych i mechanicznych

   Liczba wspólnych publikacji:  3

   Tytuły wspólnych projektów badawczych:
   Termomechanika przepływów dyfuzyjnych w ciele stałym