Politechnika Opolska  |   Wydział Budownictwa
Start
Działalność
Laboratorium
Seminarium
Studenci
Pracownicy
Kontakt
Współpraca
Leonardo da Vinci
KIB o/PAN w Katowicach
Przyrodnicy Śląscy
Ochrona zabytków
Start arrow KIB o/PAN w Katowicach


  Lista Członków Komisji
  Instrukcja dla autorów referatów
  Formularz recenzji
  Roczniki Inżynierii Budowlanej (ISSN 1505-8425)

  Roczniki... Zeszyt 1, rok 2000 - spis treści

  Zeszyt 2, rok 2001 - spis treści

  Zeszyt 3, rok 2003 - spis treści

  Zeszyt 4, rok 2004 - spis treści

  Zeszyt 5, rok 2005 - spis treści

  Zeszyt 6, rok 2006 - spis treści

  Zeszyt 7, rok 2007 - całe artykuły

  Zeszyt 8, rok 2008 - całe artykuły

  Zeszyt 9, rok 2009 - całe artykuły

  Zeszyt 10, rok 2010 - całe artykuły

  Zeszyt 11, rok 2011 - całe artykuły

  Zeszyt 12, rok 2012 - całe artykuły

  Zeszyt 13, rok 2013 - całe artykuły


  Zebranie KIB

  1. Ostatnie zebranie Komisji Inżynierii Budowlanej w tym roku odbyło się w ośrodku Uniwersytetu Opolskiego w Kamieniu Śląskim k. Opola w dniach 21-22.06.2006 r. w ramach sympozjum nt. Trwałość Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Organizatorem spotkania była jak zawsze Katedra Fizyki Materiałów Politechniki Opolskiej, przy finansowaniu z środków UE programu Interreg IIIA Polska-Czechy. Pełne teksty referatów będą wydane w Rocznikach Inżynierii Budowlanej, które wydaje Komisja.

  2. Powoli spotkania z trwałości materiałów i konstrukcji budowlanych stają się stałą tradycją śląskiego środowiska inżynierii budowlanej, a wydawane przez Komisję Roczniki Inżynierii Budowlanej są w coraz większym stopniu zbiorem prac z tego zakresu. Jest to sytuacja o tyle pozytywna, że dochodzi do tak potrzebnej w inżynierii budowlanej syntezy problemów klasycznej mechaniki konstrukcji z problemami materiałowymi. Te dwa kierunki tradycyjnych badań na wydziałach budownictwa rozwijały się dotychczas oddzielnie w oparciu o różne techniki badawcze. Natomiast problemy trwałości zmuszają do łącznego traktowania problemów. Takie łączne ujęcie pozwala syntetyzować działalność naukową na wydziałach budownictwa, nadając im nowe impulsy badawcze. Ten trend został zauważony przez kilka katedr z uczelni w Ostrawie i Opolu. Były one impulsem do nawiązania ściślejszej współpracy naukowej i dydaktycznej. Za ideą poszły działania praktyczne - prowadzące do przyznania funduszy w ramach grantu INTERREG IIIA, w którym biorą udział Katedra Fizyki Materiałów, Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Politechniki Opolskiej oraz katedry z Wydziału Budownictwa i Architektury FAST z VSB Technicka Universita w Ostrawie.

  Razem realizujemy też kolejne wspólne granty w ramach programu Socrates-Erazmus, programu Leonardo da Vinci: Educational Materials for Designing and Testing of Timber Structures, Educational Materials for Conversion of Disused Buildings, nie mówiąc już o reaktywowanym CEEPUSie - Development of methods for timber structures and timber-based constructions designing.

  3. Mamy nadzieję, iż spotkania to przyczynią się do dalszej współpracy pracowników naszych wydziałów oraz ich partnerów z Czech i Słowacji.

  Przewodniczący Komisji - Prof. Jan Kubik


  R14