Politechnika Opolska  |   Wydział Budownictwa
Start
Działalność
Laboratorium
Seminarium
Studenci
Pracownicy
Kontakt
Współpraca
Leonardo da Vinci
KIB o/PAN w Katowicach
Przyrodnicy Śląscy
Ochrona zabytków
Start arrow Komisja inżynierii arrow Lista członków


Lista członków Komisji Inżynierii Budowlanej
przy O/PAN w Katowicach

kadencja 2003/2006

Nazwisko i imię e-mail
AJDUKIEWICZ Andrzej, prof. dr inż. ajdan@polsl.gliwice.pl
BENČAT Ján, Prof. Ing. PhD. bencat@fstav.utc.sk
BUJNAK Ján Prof. Ing. CSc. bujnak@fstav.utc.sk
ČERNÝ Robert prof. dr hab. czernyr@fsv.cvut.cz
CHMIELEWSKI Tadeusz, prof. dr hab. inż. tch@po.opole.pl
GŁOMB Józef A. prof. dr hab. inż. evermeet@polsl.gliwice.pl
GRYCZMAŃSKI Maciej prof. dr hab. inż. gryczman@polsl.gliwice.pl
GRZESZCZYK Stefania prof. dr hab. inż. stf@po.opole.pl
HACZKIEWICZ Aleksander prof. dr hab. garlu@po.opole.pl
HÄUPL Peter Prof. Dr Ing. Haeupl@abkfs2.arch.tu-dresden.de
JANAS Petr Doc. Ing. CSc peter.janas@vsb.cz
KAWULOK Marian prof. dr hab. inż. itb_kawulok@pro.onet.pl
KONDERLA Piotr prof. dr hab. inż. konderla@i14.odt.ill.pwr.wroc.pl
KOWAL Zbigniew prof. dr hab. inż.  
KRIŠTOFOVIČ Vladimír Prof. Ing. CSc kristofv@tuke.sk
KUBIK Jan prof. dr hab. inż. kubik@po.opole.pl
MAJEWSKI Stanisław prof. dr hab. inż. maskan@zeus.polsl.gliwice.pl
MATERNA Alois Doc. Ing. CSc. smmat@fce.vutbr.cz
MIKOŚ Jan prof. dr inż.  
MORAVČIK Milan Prof. Ing. PhD.  
MOTYCZKA Antoni prof. dr hab. inż.  
RAVINGER Ján Prof. Ing. DrSc. smravi@svf.stuba.sk
ROVNANIKOVA Pavla Prof. Dr CSc. rovnanikova@fce.vutbr.cz
ŠEJNOHA Jiži Prof. Ing. DrSc. sejnohaj@fsv.cvut.cz
SKRZYPCZYK Jerzy prof. dr hab. inż. skrzypcz@polsl.gliwice.pl
STAROSOLSKI Włodzimierz prof. dr hab. inż wsta@katkon.bud.polsl.gliwice.pl
SUMEC Jozef Prof. Dr Ing. DrSc. sumec@svf.stuba.sk
SZWABOWSKI Janusz prof. dr hab. inż. jski@zeus.polsl.pl
ŚLUSAREK Jan dr hab. inż. jan_kas@hotmail.com
ŚNIADY Paweł prof. dr hab. inż. psniady@i14.odt.ill.pwr.wroc.pl
TEPLÝ Brětislav Prof. Ing. CSc. teply@fce.vutbr.cz
VIČAN Josef Prof. Ing. CSc. vican@fstav.utc.sk
WAWRZYNEK Andrzej prof. dr hab. inż. awaw@kateko.bud.polsl.gliwice.pl
WESELI Jerzy prof. dr hab. inż.  
WYRWAŁ Jerzy prof. dr hab. inż. wyrwal@po.opole.pl
ZYBURA Adam prof. dr hab. inż. azyb@katkon.bud.polsl.gliwice.pl

Osoby współpracujące - kandydaci


Nazwisko i imię

e-mail

SKULINOVA Darja Doc. Ing., Ph.D. darja.skulinova@vsb.cz
MEDVED Saso Prof. Ing., Ph.D. saso.medved@fs.uni-lj.si
KRYKOWSKI Tomasz Dr. inż. kryku@zeus.polsl.gliwice.pl
KUBICA Jan dr hab. inż. jkub@katkon.bud.polsl.gliwice.pl
PIECZYRAK Jacek dr hab. inż. piecz@polsl.gliwice.pl
SĘKOWSKI Jerzy dr hab. inż sekowski@polsl.gliwice.pl
STEPANEK Petr Prof. ing. RNDr., CSc. stepanek.p@fce.vutbr.cz