Politechnika Opolska  |   Wydział Budownictwa
Start
Działalność
Laboratorium
Seminarium
Studenci
Pracownicy
Kontakt
Współpraca
Leonardo da Vinci
KIB o/PAN w Katowicach
Przyrodnicy Śląscy
Ochrona zabytków
Start arrow Przyrodnicy Śląscy arrow Wacław Olszaku


   Wspomnienia o prof. W. Olszaku
   (wygłoszone na zebraniuKomisji Inżynierii o/ PAN W VSB- TU Ostrava w 2003)

  Wacław Olszaku

     W ubiegłym roku minęła setna rocznica urodzin Profesora Wacława Olszaka - twórcy polskiej szkoły teorii plastyczności a od 1969r. Rektora Centre International des Sciences Mecaniques w Udine we Włoszech. Autorytet naukowy i Jego rola w światowej mechanice były na tyle oczywiste, iż nie potrzeba ich specjalnie uzasadniać. Dość wspomnieć, iż był członkiem kilkunastu Akademii Nauk, czy też 16 krotnym doctorem honoris causa, zaś trwałe miejsce w nauce znalazły Jego prace z lat 50 - kiedy formułował podstawy teorii plastyczności ciał anizotropowych. Wykształcił imponującą grupę uczonych , którzy stworzyli własne szkoły naukowe a dzisiaj kontynuują Jego dzieło. Ten owoc Jego pracy ale i niezwykłej osobowości jest godny najwyższego podziwu. To właśnie Profesor Olszak razem z Prof. M. T. Huberem i Prof. Witoldem Nowackim wywarli największy wpływ na historyczną już dziś polską szkołę mechaniki. Ten pomnik niezwykłych osobowości pozostanie, będąc jednocześnie zobowiązaniem dla następców.
     Jeżeli dzisiaj o Nim wspominamy w Ostrawie to z prostego faktu, iż się niedaleko stąd w Karwinie w 1902r. narodził. Tu uczęszczał do słynnego, niestety nieistniejącego dzisiaj polskiego gimnazjum im. J. Słowackiego w Orłowej, maturę zdał w Cieszynie a studia odbył w Politechnice Wiedeńskiej. Potem był krótki epizod pracy zawodowej, m.in. projektował mosty w woj. Śląskim. Pracę doktorską wykonał u prof. Hubera w 1933r. Od 1946r. został profesorem AGH w Krakowie a od 1952 Politechniki Warszawskiej. Członkiem PAN był od 1954r., kierując w latach 1963-70 Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN.
     Trudno tu nie wspomnieć o atmosferze w jakiej wychowywał się profesor, którego ojciec- dr Wacław Olszak, lekarz, społecznik i działacz narodowy, Prezes Macierzy Cieszyńskiej , był przywódcą polskiej inteligencji na Zaolziu- za co zapłacił życiem w 1939r. Natomiast brat- prof. Feliks Olszak był metalurgiem, budowniczym Huty Stalowa Wola a w latach 1957-1961 rektorem AGH w Krakowie. W tej niezwykłej atmosferze patriotyzmu , na pograniczu kultur wyrastały osoby wybitne i takimi byli Olszakowie- chluba Śląska Cieszyńskiego.

  Prof. Jan Kubik


  POWRÓT