Politechnika Opolska  |   Wydział Budownictwa
Start
Działalność
Laboratorium
Seminarium
Studenci
Pracownicy
Kontakt
Współpraca
Leonardo da Vinci
KIB o/PAN w Katowicach
Przyrodnicy Śląscy
Ochrona zabytków
Start arrow Działalność arrow Profil naukowo-badawczy


  • Profil naukowo-badawczy:

   termodyfuzja (termodynamika, twierdzenia podstawowe),

   termomechanika materiałów kapilarno-porowatych (przemiany fazowe, przepływy jonowe),

   fizyka budowli (przepływy ciepła i wilgoci w materiałach budowlanych łącznie z zadaniami    odwrotnymi),

   reologia (skończone deformacje konstrukcji przy pełzaniu w czasie pożaru, reologia konstrukcji    warstwowych).