Politechnika Opolska  |   Wydział Budownictwa
Start
Działalność
Laboratorium
Seminarium
Studenci
Pracownicy
Kontakt
Współpraca
Leonardo da Vinci
KIB o/PAN w Katowicach
Przyrodnicy Śląscy
Ochrona zabytków
Start arrow KIB o/PAN w Katowicach arrow Zeszyt nr 1


   Zeszyt nr 1

    

   Spis treści

    

   ABDUL RACHMAN ALI, ADAM ZYBURA

   Określenie przebiegu ekstrakcji chlorków z betonu na podstawie zadania odwrotnego równania dyfuzji.

   Estimation equations parameters of electrodiffusion chlorides in process of extraction of contaminated concrete

    

   STEFANIA GRZESZCZYK

   Korozja chemiczna betonu po długoletnim okresie eksploatacji.

   Chemical corrosion of concrete after a long term exploatation

    

   ZDENEK KALA, JINDŘICH MELCHER

   Návrhová únosnost tlačeneho ocelového prutu

   Design strength of steel compression member

    

   JAN KUBIK

   Procesy termomechaniczne w fibrobetonach

   Thermomechanical processes in fibroconcretes

    

   JAROSLAV ŘIMAL

   Temperature effect on the bridge structure of Charles Bridge in Prague

   Vliv teplotnich poli na konstrukci Karlova mostu v Praze

    

   MILAN MORAVČIK

   Effect of the vertical track stiffnes on its dynamic response

   Efekt pionowego usztywnienia toru na jego dynamiczną reakcję

    

   MARTIN MORAVČIK

   Deformation model for reinforced concrete beam in crack stage

   Efekt pionowego usztywnienia toru na jego dynamiczną reakcję

    

   JADWIGA ŚWIRSKA

   Obliczanie temperatury wielowarstwowej przegrody budowlanej przy uwzględnieniu ciepła kondensacji – procedura iteracyjna

   Calculation of temperature of multilayer building envelopes with taking into account a condensation heat – iterative procedure

    

   WALTER WUWER

   Półsztywne połączenia zakładkowe w zastosowaniu do elementów z profili giętych na zimno

   Semi – rigid lap jointes in application for the structural members made of cold – formed section

    

   JERZY WYRWAL

   Analiza ustalonego przepływu ciepła i pary wodnej w porowatej przegrodzie budowlanej

   Analysis of steady – state heat and vapour transfer in porous building wall

    

   WIESLAW ZAMOROWSKI

   Badanie wysychania, odkształceń i naprężeń skurczowych betonów o podwyższonej wytrzymałości

   Test of drying, shrinkage strain and shrinkage stresses concrete of improved strength

    

   Z działalności Komisji Inżynierii Budowlanej Oddziału PAN w Katowicach

    

   Wspomnienia