Politechnika Opolska  |   Wydział Budownictwa
Start
Działalność
Laboratorium
Seminarium
Studenci
Pracownicy
Kontakt
Współpraca
Leonardo da Vinci
KIB o/PAN w Katowicach
Przyrodnicy Śląscy
Ochrona zabytków
Start arrow KIB o/PAN w Katowicach arrow Zeszyt nr 3


   Zeszyt nr 3 Zbigniew PERKOWSKI

    

   Spis treści

    

   Wprowadzenie

    

   Zbigniew PERKOWSKI

   Analiza naprężeń skurczowych w betonie z uwzględnieniem ewolucji mikrouszkodzeń

   Analysis of shrinkage stresses in concrete with damage evolution

    

   Jozef SUMEC, Ivana VÉGHOVÁ

   Viscoelastic bending of R-C plate by FSM

   Väzkopružný ohyb železobetónovej dosky pomocou MKP

    

   Mariusz JAŚNIOK, Adam ZYBURA

   Teoretyczny opis i badania eksperymentalne procesu realkalizacji skarbonatyzowanego betonu

   Theoretical description and experimental tests of carbonatized concrete realkalization process

    

   Mariusz JAŚNIOK, Adam ZYBURA

   Analiza migracji jonów w otulinie zbrojenia podczas realkalizacji

   Analysis of ions migrations in cover of the reinforcement during realkalization

    

   Eleonora Čermáková

   Quality of buildings indoor environment from the view of Elm fields and the EU legislation

   Kvalita vnitřního prostředí budov z pohledu Elm. polí a legislativa EU

    

   Zdeněk KALA

   Fuzzy sets and their applications

    

   Zdeněk KALA

   Verifications of tolerances on shape and dimensions of structural steel i section by reliability analysis

    

   Jiří KALA

   dynamic characteristics of wind acting on cylinder in various flow modes

    

   Jan KUBIK

   Kinetyka nasycania powierzchni

   Surface saturation kinetics

    

   Alois MATERNA, Jiří BROŽOVSKÝ

   Statická analýza zděných konstrukcí Karlova mostu v Praze

   Statical analysis of the masonry structures of the Charles bridge in Prague

    

   Jerzy WYRWAŁ

   O fenomenologicznym opisie problemów fizyki budowli

   On the phenomenological description of the building physics problems

    

   Jan KUBIK

   Porównanie energii w teorii uśredniania wagowego .

   Comparison of energy in the theory of weight averaging

    

   Andrzej MARYNOWICZ, Jerzy WYRWAŁ

   O wyznaczaniu współczynnika dyfuzji pary wodnej w materiale porowatym

   On the determining of the water vapour diffusion coefficient in a porous material

    

   Daniela KUCHÁROVÁ

   vplyv tuhosti podložia na vlastné frekvencie tenkých dosiek

   Influence of the subgrade stiffness on the natural frequencies of thin plates

    

   Josef VIČAN, Peter KOTEŠ, Jozef GOCÁL

   Railway bridge management system in Slovakia

   Systém hospodárenia s mostnými objektami ŽSR

    

   Jozef MELCER, Dáša TIROLOVÁ

   Numerical simulation of vehicle motion along road unevenness

   Numerická simulácia pohybu vozidla po nerovnostiach vozovky

    

   Jadwiga ŚWIRSKA

   Wpływ infiltracji powietrza na rozkład temperatury w przegrodzie budowlanej

   Influence infiltration of air on distribution of temperature in building partition

    

   Ján RAVINGER, Martin PSOTNÝ

   Slender web loaded in compression

    

   Wiesław GRZESZCZYK

   Zaburzenia termogramów tynków cementowych a właściwości ich powierzchni

   The disturbances of thermal images of building plasters versus properties of their surfaces