Politechnika Opolska  |   Wydział Budownictwa
Start
Działalność
Laboratorium
Seminarium
Studenci
Pracownicy
Kontakt
Współpraca
Leonardo da Vinci
KIB o/PAN w Katowicach
Przyrodnicy Śląscy
Ochrona zabytków
Start arrow Działalność arrow Ważniejsze opracowania naukowo-badawcze


  • Ważniejsze opracowania naukowo-badawcze:

   modele skurczu, pęcznienia, pełzania i przemian fazowych w budowlanych materiałach kapilarno-   porowatych,

   termomechaniczny opis zachowania przewodników elektrycznych w zewnętrznym polu    elektromagnetycznym,

   sprzężone modele przepływów ciepła i wilgoci z uwzględnieniem kondensacji kapilarnej,

   reologia konstrukcji warstwowych.