Politechnika Opolska  |   Wydział Budownictwa
Start
Działalność
Laboratorium
Seminarium
Studenci
Pracownicy
Kontakt
Współpraca
Leonardo da Vinci
KIB o/PAN w Katowicach
Przyrodnicy Śląscy
Ochrona zabytków
Start arrow Współpraca
 • T.U. Wien, Institut for Building Materials and Building
  AUSTRIA
  Okres trwania umowy od 1996r.

  Tematyka:
  Analiza termodynamicznych podstaw procesów degradacyjnych zachodzących w betonie w trakcie korozji naprężeniowej, sformułowanie termomechanicznego opisu procesu korozji, porównanie wyników  eksperymentalnych uzyskanych przez obu partnerów w ramach przyjętego modelu.

  Tytuły wspólnych projektów badawczych:
  Wpływ naprężeń mechanicznych i korozji na trwałość betonów  T.U. Dresden, Institut for Building Physics
  NIEMCY
  Okres trwania umowy od 1996r.

  Tematyka:
  Matematyczno-fizyczne modelowanie transportu wilgoci w kapilarno-porowatych materiałach budowlanych wraz z eksperymentalną kontrolą teoretycznych wyników

  Liczba wspólnych publikacji:  3

  Tytuły wspólnych projektów badawczych:
  Ochrona przed wilgocią w zewnętrznych ścianach budowli zabytkowych  T.U. Brno, Faculty of Civil Engineering
  CZECH REPUBLIC
  Okres trwania umowy od 1996r.

  Tematyka:
  Nieliniowa mechanika konstrukcji poddanych wpływom obciążeń i wpływów niemechanicznych takich jak przepływ ciepła, skurcz, pęcznienie materiałów. Analizowana też będzie problematyka zniszczeń kruchych i trwałość konstrukcji

  Tytuły wspólnych projektów badawczych:
  Nieliniowa mechanika konstrukcji  Uniwersytet Lwowski, Centrum Modelowania Matematycznego
  UKRAINA
  Okres trwania umowy od 1996r.

  Tematyka:
  Analiza sprzężonych przepływów cieplno-dyfuzyjnych w ciałach z uwzględnieniem wpływów mechanicznych i pamięci materiału. Rozważania opierać się będą na układzie równań bilansowych, determinujących wzajemne oddziaływanie pól cieplnych, dyfuzyjnych i mechanicznych

  Liczba wspólnych publikacji:  3

  Tytuły wspólnych projektów badawczych:
  Termomechanika przepływów dyfuzyjnych w ciele stałym