Politechnika Opolska  |   Wydział Budownictwa
Start
Działalność
Laboratorium
Seminarium
Studenci
Pracownicy
Kontakt
Współpraca
Leonardo da Vinci
KIB o/PAN w Katowicach
Przyrodnicy Śląscy
Ochrona zabytków
Start arrow Laboratorium arrow Zakres prowadzonych badań


    Zakres prowadzonych badań

    W laboratorium Katedry Fizyki Materiałów Politechniki Opolskiej podejmowane sąróżnorodne badania materiałów kapilarno-porowatych w dwóch podstawowych kierunkach:
    arrow zagadnień związanych z badaniem cech mechanicznych wytrzymałość na ściskanie i zginanie, moduł sprężystości, granica plastyczności, pełzanie),
    arrow szeroko rozumianych zagadnień cieplno-wilgotnościowych obejmujących także problemy związane z przemianami fazowymi i przepływami jonowymi w tych materiałach.
    Charakterystyczną cechą tych badań jest odwołanie się do zadań odwrotnych mechaniki i przepływów cieplno-wilgotnościowych. W wyniku takiego podejścia uzyskuje się bardziej skuteczną i dokładną metodykę szacowania własności materiałów . Sposób ten jest szczególnie godny polecenia w przypadkach badania kompozytów oraz w przepływach ciepła i wilgoci w złożonych układach warstwowych występujących m.in. przy dernizacjach i naprawach budynków. To dzięki sformułowaniu zadań odwrotnych i wykorzystaniu techniki komputerowej udaje się uzyskiwać w naszym laboratorium wyniki o rząd dokładniejsze niż z tradycyjnych pomiarów, przy wykorzystaniu stosunkowo prostych urządzeń pomiarowych. Wszystkie stanowiska są podłączone do komputera co umożliwia zebranie i opracowanie wyników w wygodny sposób.